Обучението по дисциплината „Стратегии за приложение на методите за решаване на задачи по математика“ има следните цели: запознаване на студентите с теоретичните основи на методите за решаване на задачи в обучението по математика; запознаване със същността, логическите схеми и технологичните интерпретации на методите за решаване на задачи; овладяване приложенията на методите за решаване на математически и практически задачи.