Курсът има за цел задълбочено изучаване на принципите на дизайна за изграждане на атрактивни и достъпни уеб страници. Курсът ще даде необходимите знания за изработване на уеб сайтове с клиентска функционалност. Първата част на курса е насочена към дизайна на уеб страници, а във втората – се набляга върху добавянето на интерактивност в тези страници.

Съдържанието на курса обхваща:

-       структура на уеб страници;

-       вмъкване на разнотипни обекти в уеб страница;

-       стилово оформление на уеб страници;

-       оптимизиране на уеб сайтове;

-       начини за правене на основни функционалности на уеб сайт. 

Упражненията служат за илюстриране на лекционния материал и за задълбочаване и разширяване на знаниятa и умениятa за практическо уеб програмиране. Студентите усвояват умения за свободно използуване и прилагане (в собствени реални приложения) на последните версии на HTML, CSS и JavaScript. Те ще изработват професионално изглеждащи и добре кодирани уеб страници, където ще използват последните технологии. Ще се обърне внимание на техниките за оптимизиране на уеб сайтове (SEO).