Този курс представлява шаблон на е-курс с примерни дейности и ресурси, структурирани по нивата на таксономията на Блум.