Новини

 
 
Снимка на Мудъл Администратор
Обучителен семинар за преподаватели на тема "Е-обучение в Moodle"
от Мудъл Администратор - Tuesday, 5 November 2013, 09:26
 

Обучението включва 3 модула, както следва:

Модул 1: Елементи на средата Мoodle. Потребители, групи и роли. Стандартни учебни дейности и ресурси. Условни дейности за персонализиране на учебния път. Допълнително активирани учебни дейности.
Лектор: Габриела Кирякова Място: зала КОМПАС (Ректорат на ПУ)
Дата: 08.11.13 (петък) Начало: 10:00 ч. Продължителност: 3 уч. часа

Модул 2: Създаване на електронен курс (формати, настройки, архивиране и експортиране). Добавяне на учебно съдържание към учебeн курс. Използване на хранилища – вътрешни и външни.
Лектор: Надежда Ангелова Място: зала КОМПАС (Ректорат на ПУ)
Дата: 08.11.13 (петък) Начало: 13:00 ч. Продължителност: 3 уч. часа

Модул 3: Създаване на e-тестове и тестови единици.
Лектор: Христина Костадинова Място: зала 116 (Ректорат на ПУ)
Дата: 23.11.13 (събота) Начало: 9:00 ч. Продължителност: 3 уч. часа